Press "Enter" to skip to content

Sprievodca hradmi Zakarpatskej Ukrajiny

Hneď na úvod musím vytnúť chybičku v názve – Zakarpatská Ukrajina – čo je to za pojem? Z historického hľadiska sa pre vymedzenie geografického územia používa pojem Podkarpatská Rus, respektíve v súčasnosti sa toto územie na Ukrajine o ktorom bude reč označuje ako Zakarpatská oblasť. Hoci tu v minulosti boli snahy o zjednotenie a osamostatnenie Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, pod názvom Zakarpatská Ukrajina neexistovala žiadna administratívno-správna jednotka, od ktorej by sa mohol pojem Zakarpatská Ukrajina odvodzovať.

V publikácii sa nachádzajú informácie o dvanástich hradoch (Užhorod, Vyškovo, Boržava, Bronka, Činadijevo, Chust, Korolevo, Krasovo, Mukačevo, Nevicke, Seredne a Vinogradiv), ktoré sú doplnené o fragmenty povestí a o ilustrácie týkajúce sa spomínaných hradov. Stred publikácie je venovaný mape, na ktorej je vyznačená poloha hradov voči veľkým ukrajinským mestám.

Ide o peknú publikáciu, no žiaľ jej rozsah je veľmi skromný a prakticky je možné prečítať toto dielko na jedno posedenie. Oceňujem však snahu autora obohatiť fond tohto druhu literatúry o niečo nové. 😎

Be First to Comment

Pridaj komentár