okt 032016
 

Po minuloročnej publikácii venovanej fotografiám drevených kostolíkov publikovanej pod názvom Dřevené kostelíky Zakarpatí, prichádza jej voľné pokračovanie, tentokrát zostavené z fotografií miest a dedín Podkarpatskej Rusi. Popisy k fotografiám sú v anglickom, českom a ruskom jazyku. Úvodnú textovú časť knihy zostavil profesor Mikuláš Mušinka, ktorý sa stal dedičom archívu fotografií nasnímaných prevažne v období 20. rokov minulého storočia Florianom Zapletalom, ktorého fotografická tvorba je radená k priekopníckej fotografii. Zapletal pôsobil na východnom Slovensku a tesne pred svojou smrťou odkázal archív materiálov týkajúcich sa prevažne územia Podkarpatskej Rusi svojmu študentovi Mikulášovi Mušinkovi, ktorý túto pozostalosť opatroval až do dnešných dní, za čo mu náleží vďaka a obdiv. :smile: