Press "Enter" to skip to content

Pamiatky východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch II. – Hnuteľné

Hneď v úvode publikácie je uvedená definícia pojmu pamiatka. Citujem:

Pamiatky sú hmotné i nehmotné doklady historického vývoja spoločnosti, jej umenia, techniky, vedy a iných odborov ľudskej práce a života, ako aj doklady majúce vzťah k význačným osobám a udalostiam, dejín kultúry, ktorých zachovanie je v záujme socialistickej spoločnosti.

Štátny zoznam hnuteľných pamiatok vo Východoslovenskom kraji vypracovali pracovníci Krajského strediska pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v rokoch 1964-1966. Do zoznamu sa dostali také hnuteľné pamiatky, ktoré nie sú osobným majetkom a nie sú uložené v múzeách, galériách alebo v podobných ústavoch. Hnuteľnou pamiatkou sa rozumie predmet, ktorý nie je spojený pevným základom so zemou.

Publikácia obsahuje súpis hnuteľných pamiatok okresov Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou. Napriek tomu, že bola publikovaná v roku 1969, môže byť v mnohom nápomocná aj dnešným historikom a bádateľom. 😎

Be First to Comment

Pridaj komentár