sep 062015
 

O filatelii som prečítal už pekných pár kníh, ktoré mi odpovedali na mnoho otázok spojených so zbieraním známok. Po prečítaní knihy Co je co ve filatelii som mal pocit, že prakticky všetko už bolo povedané. No aspoň z recesie som sa začítal do tentokrát slovenskej publikácie, ktorá mi na moje prekvapenie opäť rozšírila obzory. Knihu zostavili traja autori, každý z nich spracoval určitú časť. Ing. Jozef Barvulskýje prakticky autorom iba jedinej časti a to venovanej histórii poštovníctva. Musím povedať, že ma zaujala asi najmenej, nakoľko v knihe Pošta a poštové pečiatky na Slovensku do roku 1867 je história poštovníctva podaná oveľa príťažlivejším a pútavejším spôsobom. O farbe, použitom papieri, lepe, tlači a oddeľovaní známok, ako aj informácie týkajúce sa tlačových a priehradkových listov píše Ing. Bohdan Krampl. Výklad naozaj odborný a vedomosti hlboké. Obsahovo najväčšiu časť knihy spracoval diplomovaný technik Štefan Plško, ktorý v úvode knihy píše o prvej známke sveta, ako aj o poštovej známke z hľadiska jej vzniku. Neskôr oboznamuje čitateľov s dodatočnými zásahmi na známkach, akými sú pretlače, prítlače a perfíny, no nezabúda ani na celiny, poštové pečiatky a pozornosť venuje aj mechanizácii a automatizácii poštových úkonov. V záverečných kapitolách, čo svedčí o tom, že kniha nie je tuctovou záležitosťou, je opäť Štefanom Plškom vysvetlený celkový proces týkajúci sa zbierania poštových známok a zvlášť pozornosť je venovaná aj filatelistickým výstavám. S touto témou som sa stretol po prvýkrát a snahu vysvetliť základné pravidlá, ktoré sú určujúce pri organizovaní výstavy, respektíve pri tvorbe filatelistického exponátu, posúvajú rekreačného filatelistu opäť o niekoľko krokov vpred. Úplný záver knihy patrí informáciám o organizovanej filatelii v bývalom Československu a o školení členskej základne, opäť v podaní Štefana Plška. Snahu publikovať túto komplexnú príručku vysoko oceňujem, i keď musím skonštatovať, že miestami sa jedná o suché vymenovanie faktov a chýba tomu šťava, čo by robila knihu čitateľsky príťažlivou aj pre nefilatelistu. :devil: