Press "Enter" to skip to content

Příručka pro sběratele pohlednic

Zaujímavá publikácia týkajúca sa zbierania pohľadníc nás prevedie históriou pohľadnicovej tvorby počnúc klasickým dopisom, cez korešpondenčný lístok až po pohľadnicu v takej podobe, ako ju poznáme dnes. Nechýbajú kapitoly venované obrázkovej tematike, kvalite a výrobným technikám pohľadníc. Najväčšiu časť knihy tvorí obrázková príloha vzorky pohľadníc, na ktorej autor poukazuje na určité zaujímavosti, informuje o veku, zachovalosti a hlavne orientačnej cene za dané pohľadnice. Kniha je skôr určitým typom katalógu, ako knihou na čítanie. V podstate vypĺňa prázdne miesto na trhu popri príručkách týkajúcich sa zbierania pohľadníc a aukčných katalógoch.

Be First to Comment

Pridaj komentár