Press "Enter" to skip to content

Posts published in “*”

Diela viacerých autorov…

Slovenskí židia

Kniha bola po prvýkrát publikovaná pre múzeum SNP v Banskej Bystrici vo vydavateľstve Datei v roku 1991. Autormi príspevkov sú Robert Büchler, Gita Fatranová a Stanislav Mičev.

Od lesov kráľovských k lesom štátnym

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 2003 Generálnym riaditeľstvom Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica a Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene. Autormi textu sú Mgr. Ľubica Miľanová a Mgr. Viktória Józsová, konzultantmi Ing. Jozef Urgela, CSc. a prof. Ing. Dr. h. c. Miroslav Stolina, DrSc.

Vihorlat Medzilaborce 1958-1983

Knihu zostavil Ing. Pavel Dupkanič spolu s členmi redakčnej rady - Emilom Andráškom, Michalom Korbom, Štefanom Mochnačom, Bohumírom Snítilom a Ivanom Čichoňom. Autormi fotografií sú Juraz Guzej, Vladimír Kosturjak, Ján Suško a Pavel Suško. Pre Vihorlat národný podnik Snina, závod Medzilaborce vydalo Východoslovenské vydavateľstvo v roku 1983.

Umění a známka

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1978 československou reklamnou agentúrou Rapid pre organizačný výbor Svetovej výstavy poštových známok Praga 1978. Autormi statí sú Doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., Miroslav Válek, Dr. Jiří Kotalík, Rudolf Fischer, súpis umeleckých diel zostavili Dr. Jiřina Volková a Dr. Eva Trojanová.

Co je co ve filatelii

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1975 Poštovou filatelistickou službou v Prahe v Nakladateľstve dopravy a spojov.

Praga 1968

Kniha bola vydaná pri príležitosti usporiadania filatelistickej výstavy, ktorú zorganizovali Zväz československých filatelistov a Ústredná správa spojov.

35 rokov Národného podniku Vihorlat Snina (1951-1986)

Kniha bola publikovaná po prvýkrát v roku 1986 vo vydavateľstve Východoslovenské vydavateľstvo. Publikáciu spracovali Ing. Ján Benko, Ing. Jozef Gerboc, Ing. Ján Janočko a kolektív (Ing. Félix Brečka, Ing. Štefan Dzan, Jaroslav Focko, František Hríbik, Ing. Peter Huľo, Ing. Štefan Kandalík, Ing. Karol Komár, Ing. Fedor Lazor a Ing. Fedor Moroz)

25 rokov Národného podniku Vihorlat Snina (1951-1976)

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1976 vo Východoslovenskom vydavateľstve. Publikáciu spracoval kolektív zamestnancov (Ing. Ján Benko, Vojtech Klekner, Ľudovít Kráľ, Ing. Michal Mindoš, Ján Pavlík, Jozef Timko) pod vedením Emila Andráška.

Snina

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1999 vo vydavateľstve Elfa pod záštitou mesta Snina a Domu Matice slovenskej v Snine. Autorsky prispeli Ing. Pavol Ondika, Mgr. Jozef Jenčík, Mgr. Anna Petriščáková, Mgr. Agáta Zabová, Ing. Miroslav Buraľ, PaeDr. Eva Fridrichová, JUDr. Štefan Cimbák a Eduard Chrin.

Sbíráme pohlednice (2. díl)

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1992 Klubom sběratelů kuriozit v Prahe. Jej autormi sú Ladislav Kurka, Vladimír Mlch, František Pleva a Vladimír Turčín.

Sbíráme pohlednice (1. díl)

Kniha bola po prvýkrát publikovaná v roku 1991 Klubom sběratelů kuriozit v Prahe. Jej autormi sú Ladislav Kurka, Vladimír Mlch, František Pleva, Václav Švec a Vladimír Turčín.