Posts published in “Emil F. Knieža”

Slovenský spisovateľ, narodený 19.9.1920. Po roku 1945 pracoval v redakcii denníka Práca, 1948 – 51 bol redaktorom Pravdy, neskôr šéfredaktorom Obrany ľudu, redaktorom Vydavateľstva politickej literatúry, riaditeľom Mestskej ľudovej knižnice v Bratislave, od roku 1962 spisovateľom v slobodnom povolaní, 1968 emigroval do Švajčiarska. Známy knižnou trilógiou s hlavnou postavou Jankela Tannenbauma (Šiesty prápor, na stráž, Mušketieri žltej hviezdy a Zvaľte všetko na mňa). Zomrel 9.6.1990.