Posts published in “Michal Malatinský”

Slovenský historik, narodený v roku 1989, venuje sa najmä právnym dejinám Slovenska v rokoch Druhej svetovej vojny a v povojnovom období. Je autorom viacerých vedeckých článkov a zostavovateľom zborníkov ako napríklad Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa.